Contact

wakse wselo da llenlo wzojo. Bi lluntken da braw cha wllia rao, axha cha ba llnabo da llenlo wallito, na' lluren braw wzoj raon.

Target Image