Di'll da llnello to sete da llakchixello

Ye're

Be'nn yeren' bnere yere' bdawe yere', axha yajlaw yeren bdaw be'nn yeren', nat bllie bich kenake bdawe yeren, axha yerzen bnere be'nn yeren'.

Bxhide

Yaj bxhiden lli xhiden llawba bxhid ye to xhid, axha xhiden yeto gokllaba kenake llawba leba bxhid, sla kwis nak bxhid ke xhiden lli le yaj bxhiden.

Share